Read More

Tri ân các thầy, cô giáo nhân ngày 20/11 – Chia sẻ của phụ huynh Bùi Hải Yến

“Chúng tôi vô cùng trân trọng sự đóng góp tâm huyết của các thầy, cô với các con trong công cuộc “trồng người” đầy gian nan và thử thách của những năm tháng hội nhập và phát triển. Mỗi năm học, mỗi bước trưởng thành của các con đều gắn liền với dấu ấn của Hanoi Academy và các thầy cô giáo thân yêu”

Đọc thêm