Học sinh lãnh đạo - Hanoi Academy

Học sinh lãnh đạo

decor

Tổng quan

Hanoi Academy Student Council là tổ chức được điều hành bởi học sinh Tiểu Học (Khối 4,5), THCS và THPT tại trường Hanoi Academy, cung cấp một nền tảng cho những ý tưởng và mối quan tâm của học sinh được chia sẻ với Cố vấn và Ban giám hiệu nhà trường

decor

Hệ thống Nhà

Các Nhà trong hệ thống HASC của Hanoi Academy bao gồm ba nguyên tố: Trái đất, Bầu trời, Đại dương. Các lớp học trong mỗi nhà sẽ được gọi theo tên của những loài vật tương ứng với mỗi nguyên tố.

Nhà Earth

Nguyên tố: Trái đất

Nhà Air

Nguyên tố: Bầu trời

Nhà Water

Nguyên tố: Đại dương

thumbnail_housesystem
thumbnail_housesystem

Hội đồng học sinh HASC

HASC là tổ chức được điều hành bởi học sinh Tiểu Học (Khối 4,5), THCS và THPT tại trường Hanoi Academy. Mục đích thành lập của HASC là cung cấp một nền tảng cho những ý tưởng và mối quan tâm của học sinh được chia sẻ với Cố vấn và Ban giám hiệu nhà trường, từ đó mang lại cho học sinh tiếng nói trong việc định hướng và lên kế hoạch. HASC hướng tới mục tiêu đào tạo cho học sinh những kỹ năng khác nhau bao gồm kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, tổ chức, lập kế hoạch và đàm phán.

Xem thêm Học sinh lãnh đạo
decor decor

GẶP GỠ HỘI ĐỒNG HỌC SINH HANOI ACADEMY

Niên khóa: Học sinh lãnh đạo
Niên khóa: 2022-2023 Học sinh lãnh đạo
Chủ tịch HASC

Đỗ Quốc Khánh

Chủ tịch HASC

Phó Chủ tịch HASC

Vũ Lê Thủy Tiên

Phó Chủ tịch HASC

Phó Chủ tịch HASC

Từ Lê Khánh Ngọc

Phó Chủ tịch HASC

lãnh đạo các nhà:

Trưởng nhà Air

Vũ Phương Linh

Trưởng nhà Air

Trưởng nhà Earth

Nguyễn Ngọc Huyền Anh

Trưởng nhà Earth

Trưởng nhà Water

Đỗ Hà Nam

Trưởng nhà Water

Lãnh đạo câu lạc bộ:

Trưởng CLB Media

Nguyễn Việt Dũng

Trưởng CLB Media

Trưởng CLB Glee

Đặng Khánh Linh

Trưởng CLB Glee

Trưởng ban PR

Phạm Phương Thảo

Trưởng ban PR

Trưởng ban Choreography

Đinh Thanh Giang

Trưởng ban Choreography