Tuyển dụng - Hanoi Academy

Tuyển dụng

Môi trường làm việc

Cơ sở vật chất

  • Số phòng học: 34 phòng
  • Số phòng hoạt động thể chất: 5 phòng
  • Diện tích sân trường: 540m2
  • Số lượng phòng giáo viên: 12 phòng
oval
Cơ sở vật chất
icon-right-red
icon-left-red

Danh sách tuyển dụng

icon-arr-down

Giáo viên Mầm non

  • Vị trí: Mầm non
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Hạn ứng tuyển: 31/12/2022

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo sự phân công của Ban giám hiệu; Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ học tập và sinh hoạt tại trường;...