Bảng vàng thành tích học sinh Hanoi Academy năm học 2016 - 2017 - Hanoi Academy

Tin tức - Sự kiện

Bảng vàng thành tích học sinh Hanoi Academy năm học 2016 – 2017

  • Humans of HA
  • 02/06/2017

Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy, hân hoan đón nhận những thành tích học sinh Hanoi Academy trong toàn trường niên học 2016 -2017. Những thành tích nổi bật của các em, trong các cuộc thi cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp quận là minh chứng rõ rệt nhất về sức sống, sự cố gắng nỗ lực trong học tập, thi đấu thể thao của thầy và trò của nhà trường. Đó cũng là một mốc son chói lọi đánh dấu sự phát triển trên chặng đường  vì sự nghiệp giáo dục của trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy.

THÀNH TÍCH CẤP QUỐC GIA

STT Họ và Tên Lớp Đạt giải
1 Đào Ngọc Châu Anh 5A1  Khuyến khích TOEFL PRIMARY
2 Ngô Trần Hoài Thu 8A2 3 Huy chương vàng, 2 huy chương bạc môn Dance Sport

 

THÀNH TÍCH CẤP THÀNH PHỐ

STT Họ và Tên Lớp Đạt giải
1 Hoàng Hà Anh 5A1  Giải Ba OLYMPIC Tiếng anh trên INTERNET
2 Vũ Quỳnh Anh 5A1  Khuyến khích TOEFL PRIMARY
3 Nguyễn Trí Dũng 5A1  Khuyến khích TOEFL PRIMARY
4 Vũ Thanh Hương 4A1  Khuyến khích TOEFL PRIMARY
5 Nguyễn Trang Nhi 4A1  Khuyến khích TOEFL PRIMARY
6 Hoàng Diệu Trang 7A1  Giải Ba TOEFL Junior
7 Nguyễn Như Minh Khuê 8A2  Khuyến khích TOEFL JUNIOR
8 Vũ Nhật Long 9A1  Khuyến khích IOE
 Giải Ba Olympic Tiếng Anh (Language link)
9 Hoàng Đình Trí 9A2  Giải Ba IOE
 Khuyến Khích Olympic Tiếng Anh (Language link)
10 Nguyễn Đức Anh 9A1  Khuyến khích TOEFL JUNIOR
Nguyễn Trí Đức 9A1  Khuyến khích TOEFL JUNIOR
11 Nguyễn Kim Trường Giang 7A1 3 huy chương Vàng; 2 huy chương Bạc môn bơi lội
12 Hoàng Diệu Trang 7A1 1 huy chương Vàng; 1 huy chương Bạc; 2 Đồng môn bơi lội
13 Nguyễn Hải Hà 8A3 1 huy chương Đồng môn bơi lội
14 Ngô Trần Hoài Thu 8A2 4 huy chương Vàng; 2 huy chương Bạc môn Dance sport
15 Nguyễn Quỳnh Yên 10A1 1 Huy chương vàng bơi lội

 

THÀNH TÍCH CẤP QUẬN

STT Họ và Tên Lớp Đạt giải
1 Vũ Mỹ Anh 3A1 Giải Nhì IOE
2 Vũ Hoàng Bảo Trân 4A1 Giải Nhì IOE
3 Phan Khánh Linh 4A1 Giải Nhì IOE
4 Nghiêm Thế Phát 4A2 Giải Nhì IOE
5 Trần Mỹ Ly 4A1 Giải Nhì IOE
6 Nguyễn Hoàng Anh 4A1 Giải Nhì IOE
7 Phạm Vla Việt 4A1 Giải Nhì IOE
8 Trần Việt Anh 5A1 Giải Nhì IOE
9 Vũ Nguyễn Huyền Anh 5A1 Giải Nhì IOE
10 Vũ Bạch Hạ Lan 5A1 Giải Nhì IOE
11 Lê Ngọc Việt 5A2 Giải Nhì IOE
12 Nguyễn Trọng Minh 5A2 Giải Nhì IOE
13 Ngô Doãn Hưng 5A1 Giải Nhì IOE
Giải Ba 100m bơi Ếch
14 Cao Nguyễn Bảo Anh 5A2  Giải Nhì IOE
15 Phạm Ngân Hà 5A1  Giải Nhì IOE
16 Nguyễn Văn Đăng 3A2 Giải Ba IOE cấp Quận
17 Nguyễn Nhật Minh 3A1 Giải Ba IOE cấp Quận
18 Nguyễn Gia Bách 3A1 Giải Ba IOE cấp Quận
19 Trần Phạm Anh Duy 4A2 Giải Ba IOE cấp Quận
20 Trần Ngọc Bảo Anh 4A2 Giải Ba IOE cấp Quận
21 Trần Phương Lam 4A1 Giải Ba IOE cấp Quận
22 Nguyễn Phương Linh 4A2 Giải Ba IOE cấp Quận
23 Bùi Ngọc Bảo Nhi 4A1 Giải Ba IOE cấp Quận
24 Nguyễn Tâm Đan 4A1 Giải Ba IOE cấp Quận
25 Trần Linh Nhi 5A1 Giải Ba IOE cấp Quận
26 Phan Anh Khôi 5A1 Giải Ba IOE cấp Quận
27 Vũ Minh Anh 5A2 Giải Ba IOE cấp Quận
28 Hoàng Gia Minh 5A1 Giải Ba IOE cấp Quận
29 Trần Hợp Bình 5A2 Giải Ba IOE cấp Quận
30 Lê Đức Anh 2A2 Giải Ba bơi 50m Tự do
31 Lại Hà Vi 5A1 Giải Ba 50m bơi Ếch
32 Nguyễn Diệu Linh 5A3  Giải Ba 100m bơi Ếch
33 Vũ Tiến Anh 3A1 Giải Khuyến khích IOE
34 Nguyễn Hiền Phương 3A1 Giải Khuyến khích IOE
35 Nguyễn Nam Khánh 3A1 Giải Khuyến khích IOE
36 Cao Tuệ Anh 3A1 Giải Khuyến khích IOE
37 Nguyễn Linh Anh 3A1 Giải Khuyến khích IOE
38 Vũ Cẩm Ngọc 3A1 Giải Khuyến khích IOE
39 Đỗ Thùy Dương 3A1 Giải Khuyến khích IOE
40 Lê Hoàng Ngọc Lam 3A1 Giải Khuyến khích IOE
41 Nguyễn Đăng Thái Minh 3A1 Giải Khuyến khích IOE
42 Ngô Trần Thu Hà 3A1 Giải Khuyến khích IOE
43 Tạ Duy Quang 4A2 Giải Khuyến khích IOE
44 Đỗ Ninh Ngọc Khánh 4A1 Giải Khuyến khích IOE
45 Bùi Nguyên Anh 4A1 Giải Khuyến khích IOE
46 Đinh Lương 4A1 Giải Khuyến khích IOE
47 Đào Hoàng Phương Duy 4A1 Giải Khuyến khích IOE
48 Lê Phương Anh 4A2 Giải Khuyến khích IOE
49 Hà Việt Linh 4A2 Giải Khuyến khích IOE
50 Đỗ Cát Anh 4A1 Giải Khuyến khích IOE
51 Nguyễn Đăng Quang 4A1 Giải Khuyến khích IOE
52 Cao Nhật Đăng 4A2 Giải Khuyến khích IOE
53 Phạm Hoàng Minh 5A2 Giải Khuyến khích IOE
54 Nguyễn Hà Trang 5A1 Giải Khuyến khích IOE
55 Trương Gia Hân 5A1 Giải Khuyến khích IOE
56 Phạm Nguyễn Quang Minh 5A2 Giải Khuyến khích IOE
57 Trương Lâm Phương 5A2 Giải Khuyến khích IOE
58 Đinh Dương Sơn 5A3 Giải Khuyến khích IOE
59 Lý Đông Kiệt 5A2 Giải Khuyến khích IOE
60 Nguyễn Dương Nhi 5A3 Giải Khuyến khích IOE
61 Lại Hà Vi 5A1 Giải Khuyến khích IOE
62 Hoàng Gia Huy 5A3 Giải Khuyến khích IOE
63 Đào Ngọc Châu Anh 5A1 Khuyến khích OLYMPIC Tiếng Anh trên INTERNET
64 Hoàng Hà Anh 5A1  Giải Nhì OLYMPIC Tiếng Anh trên INTERNET
65 Vũ Quỳnh Anh 5A1  Khuyến khích OLYMPIC Tiếng Anh trên INTERNET
66 Nguyễn Trí Dũng 5A1  Khuyến khích OLYMPIC Tiếng Anh trên INTERNET
Khuyến khích Tin học trẻ
67 Nguyễn Trang Nhi 4A1 Giải Nhì OLYMPIC Tiếng Anh trên INTERNET
68 Trần Diệu Hoàng 5A2 Giải Nhất bơi Tự do 50m
Giải Nhất bơi Ếch 100m
69 Bùi Minh An 6A1 Nhất IOE cấp quận
70 Nguyễn Phước Quỳnh Anh 6A1 Nhất IOE cấp quận
71 Trần Hồng Anh 6A1 Nhất IOE cấp quận
72 Vũ Hồng Đức Anh 6A1 Nhất IOE cấp quận
73 Đỗ Trang Linh 6A1 Nhất IOE cấp quận
74 Nguyễn Lê Minh Long 6A1 Nhất IOE cấp quận
75 Lê Thu Ngân 6A1 Nhất IOE cấp quận
76 Nguyễn Bảo Nhi 6A1 Nhất IOE cấp quận
77 Nguyễn Minh Đức 6A1 Nhì IOE cấp quận
78 Nguyễn Minh Nam 6A1 Nhì IOE cấp quận
79 Phạm Nguyễn Hải Trung 6A1 Nhì IOE cấp quận
80 Trần Cao Vinh 6A1 Nhì IOE cấp quận
81 Bùi Đức Bảo Hưng 6A1 Ba IOE cấp quận
82 Vũ Lê Thủy Tiên 6A1 Ba IOE cấp quận
83 Nguyễn Quỳnh Chi 6A1 Khuyến khích IOE cấp quận
84 Nguyễn Thảo Anh 6A2 Nhất IOE cấp quận
85 Đỗ Hà Nam 6A2 Nhất IOE cấp quận
86 Nguyễn Lam Thy 6A2 Nhì IOE cấp quận
87 Vũ Đặng Quang Huy 6A2 Khuyến khích IOE cấp quận
88 Trần Tùng Lâm 6A2 Khuyến khích IOE cấp quận
89 Đặng Lê Yến Thy 6A2 Khuyến khích IOE cấp quận
90 Nguyễn Đức Anh 6A2 Khuyến khích IOE cấp quận
91 Nguyễn Xuân Yên 7A1 Nhì IOE cấp quận
92 Hoàng Minh Châu 7A1 Ba IOE cấp quận
93 Đặng Phương Lan 7A1 Ba IOE cấp quận
94 Nguyễn Tuệ Minh 7A1 Ba IOE cấp quận
95 Nguyễn Thái Ngọc Nhi 7A1 Ba IOE cấp quận
96 Trần Kiến Quốc 7A1 Ba IOE cấp quận
97 Hoàng Diệu Trang 7A1 Ba IOE cấp quận
98 Nguyễn Thanh Yên 7A1 Ba IOE cấp quận
99 Trần Đăng Tuấn Anh 7A1 Khuyến khích IOE cấp quận
100 Phạm Thùy Trang 7A1 Khuyến khích IOE cấp quận
101 Nguyễn Tú Anh 7A1 Khuyến khích IOE cấp quận
102 Hồ Quỳnh Ngân 8A1 Nhì IOE cấp quận
103 Đào Lê Linh Chi 8A1 Ba IOE cấp quận
104 Nguyễn Quang Phúc 8A1 Ba IOE cấp quận
105 Nguyễn Hải Khánh Thy 8A1 Ba IOE cấp quận
106 Nguyễn Minh Hoàng 8A1 Khuyến khích IOE cấp quận
107 Đinh Lê Thư 8A1 Khuyến khích IOE cấp quận
108 Vũ Thanh Tùng 8A1 Khuyến khích IOE cấp quận
109 Nguyễn Ngọc Cảnh Huy 8A2 Nhì IOE cấp quận
110 Nguyễn Như Minh Khuê 8A2 Nhì IOE cấp quận
111 Trương Gia Bách 8A2 Ba IOE cấp quận
112 Nguyễn Ngọc Mai Linh 8A2 Ba IOE cấp quận
113 Nguyễn Hùng Sơn 8A2 Ba IOE cấp quận
114 Hoàng Minh Anh 8A2 Khuyến khích IOE cấp quận
115 Nguyễn Lê Minh Đức 8A2 Khuyến khích IOE cấp quận
116 Lê Hiểu Phương 8A2 Khuyến khích IOE cấp quận
117 Trần Cao Vuợng 8A2 Khuyến khích IOE cấp quận
118 Hồ Quỳnh Ngân 8A1 Ba Học sinh giỏi
119 Nguyễn Hải Khánh Thy 8A1 Ba Học sinh giỏi
120 Đinh Lê Thư 8A1 Khuyến khích  Học sinh giỏi
121 Nguyễn Như Minh Khuê 8A2 Ba Học sinh giỏi
122 Nguyễn Ngọc Mai Linh 8A2 Ba Học sinh giỏi
123 Hoàng Vũ Đức Duy 8A2 Khuyến khích Học sinh giỏi
124 Hoàng Minh Anh 8A2 Khuyến khích Học sinh giỏi
125 Nguyễn Khánh Bảo Trân 8A2 Khuyến khích Học sinh giỏi
126 Vũ Nhật Long 9A1 Nhất IOE cấp quận
127 Trương Ngọc Hà 9A1 Khuyến khích IOE cấp quận
128 Trần Minh Thư 9A1 Khuyến khích IOE cấp quận
129 Hoàng Đình Trí 9A2 Nhất IOE cấp quận
130 Đặng Đức Anh 9A2 Khuyến khích IOE cấp quận
131 Vũ Nhật Long 9A1 Ba Học sinh giỏi
132 Trịnh Tường Vy 9A1 Khuyến khích  Học sinh giỏi
133 Bùi Vũ Yến Nhi 9A1 Khuyến khích  Học sinh giỏi
134 Trần Minh Trang 9A1 Khuyến khích  Học sinh giỏi
135 Hoàng Đình Trí 9A2 Khuyến khích  Học sinh giỏi
136 Nguyễn Phương Thảo 9A2 Khuyến khích  Học sinh giỏi
137 Dương Thanh Tùng 9A2 Khuyến khích  Học sinh giỏi
138 Vũ Hồng Đức Anh 6A1 Nhất bóng đá
139 Trần Đăng Tuấn Anh 7A1 Nhất bóng đá
140 Nguyễn Quang Phúc 8A1 Nhất bóng đá
141 Vũ Thanh Tùng 8A1 Nhất bóng đá
142 Trương Gia Bách 8A2 Nhất bóng đá
143 Vũ Đặng Đại Dương 8A2 Nhất bóng đá
144 Nguyễn Hà Khánh Nam 8A2 Nhất bóng đá
145 Trần Nguyễn Hoàng Tùng 8A2 Nhất bóng đá
146 Đỗ Việt An 8A3 Nhất bóng đá
147 Lều Gia Bảo 8A3 Nhất bóng đá
148 Trần Đức Mạnh 9A2 Nhất bóng đá
149 Trần Bá Trung 9A2 Nhất bóng đá
150 Vũ Quang Anh 7A1 Nhất bóng rổ
151 Nguyễn Quang Phúc 8A1 Nhất bóng rổ
152 Vũ Thanh Tùng 8A1 Nhất bóng rổ
153 Trương Gia Bách 8A2 Nhất bóng rổ
154 Nguyễn Hà Khánh Nam 8A2 Nhất bóng rổ
155 Trần Nguyễn Hoàng Tùng 8A2 Nhất bóng rổ
156 Trịnh Thanh Phong 9A1 Nhất bóng rổ
157 Lưu Trường Giang 9A2 Nhất bóng rổ
158 Trần Gia Hưng 9A2 Nhất bóng rổ
159 Trần Đức Mạnh 9A2 Nhất bóng rổ
160 Trần Bá Trung 9A2 Nhất bóng rổ
161 Nguyễn Kim Trường Giang 7A1 2 giải Nhất bơi lội
162 Hoàng Diệu Trang 7A1 1 giải Nhất; 1 giải Nhì bơi lội
163 Nguyễn Thanh Yên 7A1 1 giải Nhất; 1 giải Nhì bơi lội
164 Nguyễn Xuân Yên 7A1 1 giải Ba bơi lội
165 Tống Trần Minh Đức 7A2 1 giải Ba bơi lội
166 Nguyễn Quang Phúc 8A1 2 giải Nhất bơi lội
167 Lê Hiểu Phương 8A2 1 giải Nhất; 1 giải Nhì bơi lội
168 Đỗ Việt An 8A3 1 giải Nhì; 1 giải Ba bơi lội
169 Nguyễn Hải Hà 8A3 1 giải Nhất; 1 giải Nhì bơi lội
170 Bùi Trường Hiếu 8A3 1 giải Nhất; 1 giải Nhì bơi lội
171 Nguyễn Việt Dũng 7A2 Giải Nhì cầu lông
172 Trần Hải Đăng 7A2 Giải Nhì cầu lông
173 Vũ Thanh Tùng 8A1 Giải Nhì cầu lông
174 Trần Đức Mạnh 9A2 Giải Nhì cầu lông
175 Trần Đăng Tuấn Anh 7A1 Giải Ba điền kinh
176 Lê Quý Thái 7A1 1 giải Nhất; 1 giải Nhì điền kinh
177 Vũ Thanh Tùng 8A1 1 giải Nhì; 1 giải Ba điền kinh
178 Đỗ Thành Minh 8A2 Giải nhất bóng rổ
179 Trần Đức Mạnh 9A2 Giải Ba điền kinh
180 Trần Bá Trung 9A2 Giải Ba điền kinh
181 Phan Anh Dũng 9A2 Giải Ba điền kinh

4. CẤP CỤM

STT Họ và Tên Lớp Đạt Giải
1 Nguyễn Phước Diễm Anh 11A2 Giải Ba môn Tiếng Anh
2 Nguyễn Anh Đào 11A2 Giải Nhất môn Tiếng Anh
3 Đỗ Hữu Minh 11A2 Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh
4 Phạm Hoàng Yến 11A2 Giải Nhì môn Sử
5 Lê Hoàng Lịch 11A2 Giải Nhì môn Sử
6 Nguyễn Hải Khánh Lam 11A2 Giải Nhất môn Văn
7 Nguyễn Thị Thủy Tiên 11A2 Giải Khuyến khích môn Văn
8 Nguyễn Nam Phương 11A1 Giải Ba môn Tiếng Anh
9 Cao Trà Giang 10A1 Giải Nhì môn Văn
10 Nguyễn Hoàng Giang 10A1 Giải Khuyến khích môn Toán
11 Lê An Khanh 10A1 Giải Nhất môn Tiếng Anh
12 Ngô Quang Phú 10A1 Giải Ba môn Lịch sử
13 Nguyễn Thị Thanh Thủy 10A1 Giải Ba môn Tiếng Anh
14 Tô Khánh Vân 10A1 Giải Ba môn Tiếng Anh
15 Nguyễn Thu Yên 10A1 Giải Ba môn Tiếng Anh

Danh sách thành tích học sinh Hanoi Academy năm học 2016 – 2017

Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy

Xem thêm thông tin: tại đây