Read More

Hanoi Academy ký thỏa thuận hợp tác với Liên minh Đại học Quốc tế (International University Alliance – IUA)

Liên minh Đại học Quốc tế (IUA) là một mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hợp tác cùng nhau để xây dựng mối quan hệ quốc tế mạnh mẽ dựa trên sự cam kết chung để tạo ra cơ hội và sự thành công cho sinh...

Đọc thêm