Read More

LittleLives – Phần mềm quản lý trường mầm non

Giới thiệu LittleLives LittleLives là hệ thống quản lý trường mầm non hàng đầu Singapore được công nhận bởi Vụ Mầm Non Singapore (Early Childhood Development Agency) và Hiệp hội các nhà giáo dục mầm non Singapore (Association for Early Childhood Educators).  Hệ thống LittleLives giúp nhà trường và...

Đọc thêm