Đặt mua đồng phục thành công - Hanoi Academy

Biểu mẫu đặt đồng phục trường Hanoi Academy

Mã đơn hàng:

Đặt hàng thành công

Cảm ơn quý phụ huynh đã đặt đồng phục trực tuyến của Hanoi Academy!

Trong vòng 24h tới, vui lòng thường xuyên kiểm tra điện thoại để xác nhận cuộc gọi đặt hàng từ bộ phận đồng phục nhà trường.

Khi cần kiểm tra tình trạng đơn hàng, xin quý phụ huynh vui lòng cung cấp mã đơn hàng cho tổng đài viên để được phục vụ nhanh chóng hơn.

Mã đơn hàng: