• HANOI ACADEMY
    • Trường song ngữ đầu tiên tại Hà Nội
  • Trại hè iCamp 2014

HANOI ACADEMY

Chi tiết
  • Trường Hanoi Academy là trường song ngữ quốc tế đầu tiên tại Hà Nội với quy mô hiện đại bậc nhất miền Bắc.
  • Hanoi Academy là trung tâm khảo thí đầu tiên của Edexcel tại Việt Nam. Học sinh có thể thi chứng chỉ iGCSE & A-level của Anh quốc tại Việt Nam (bằng có giá trị toàn cầu).

Đối tác - Hanoi Academy