Sứ mệnh & tầm nhìn

Phương châm hoạt động:

Phương châm hoạt động của Hanoi Academy là “Kiến tạo công dân toàn cầu”. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và định hướng giáo dục của nhà trường.

Giá trị cốt lõi:

Chất lượng:

 • Xây dựng đội ngũ giáo viên và nhân viên có trình độ, năng lực và giàu kinh nghiệm, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi học sinh qua bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng quý giá, đồng thời tạo cơ hội để các con khám phá và khai thác tiềm năng của bản thân.
 • Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo chất lượng do đội ngũ giáo viên Việt Nam và Quốc tế tận tâm giảng dạy với sự kết hợp hài hòa chương trình Quốc tế được công nhận và các yếu tố cốt lõi của chương trình giáo dục Việt Nam.
 • Khuôn viên trường học hiện đại, đầy đủ trang, thiết bị, đảm bảo an toàn đồng thời khuyến khích học sinh khám phá và có ý thức trách nhiệm với quá trình học tập, rèn luyện của bản thân.

Cam kết:

 • Cam kết xây dựng một môi trường học tập hấp dẫn, an toàn và lành mạnh.
 • Cam kết thúc đẩy và hỗ trợ học sinh phát triển trí tuệ và hoàn thiện năng lực, phẩm chất, kỹ năng ở mọi mặt.
 • Đảm bảo tính phù hợp, nghiêm túc và thực chất trong hoạt động dạy và học.
 • Cam kết tham gia tích cực vào công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên.
 • Cam kết tích cực, chủ động liên lạc và trao đổi thông tin với phụ huynh về tình hình học tập, tâm tư, nguyện vọng của học sinh cũng như cơ hội để phụ huynh hợp tác và tham gia đóng góp xây dựng, phát triển cộng đồng nhà trường.

Văn hóa:

 • Tôn trọng và nhận thức đúng đắn về các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam cũng như sự đa dạng của các nền văn hoá trên thế giới.
 • Khuyến khích học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường tích cực, trách nhiệm và chủ động đóng góp xây dựng, phát triển cộng đồng tại khu vực cũng như cộng đồng thế giới nói chung.
 • Học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường tôn trọng và nhận thức đúng đắn về bản sắc và tiềm năng riêng biệt, độc đáo của mỗi cá nhân.
 • Tôn trọng, tích cực và đảm bảo hiểu biết lẫn nhau trong trao đổi và giao tiếp.