1. Tầm nhìn:

Sứ mệnh & tầm nhìn

Thông qua việc xây dựng và triển khai hệ thống giáo dục song ngữ quốc tế chất lượng cao cho thế hệ trẻ Việt Nam và quốc tế, Hanoi Academy tự hào được góp phần hỗ trợ các con học sinh trong việc tiếp cận dễ dàng hơn với các hoạt động giáo dục, cơ hội việc làm và trao đổi, giao lưu quốc tế.

Bằng việc tạo dựng và duy trì một cộng đồng và môi trường học tập an toàn, lành mạnh – nơi mọi học sinh đều được yêu thương và chăm sóc chu đáo, Hanoi Academy cam kết thúc đẩy các con chủ động thay đổi tích cực vì sự phát triển của bản thân, của cộng đồng và xã hội nói chung.

Hanoi Academy cũng tích cực tìm kiếm cơ hội tăng cường kết nối sâu sắc với cộng đồng bên ngoài nhằm phát huy văn hóa chia sẻ với những giá trị chung, hướng tới nuôi dưỡng trí tuệ, tinh thần, cảm xúc và nhận thức xã hội cho các thành viên, qua đó giúp nhà trường và cả cộng đồng cùng phát triển, lớn mạnh.

Đồng thời, Hanoi Academy cũng liên tục nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp giảng dạy và giáo dục hiệu quả, thiết thực và hấp dẫn nhằm mang lại hiệu ứng tích cực, góp phần thay đổi và mở rộng đời sống của học sinh cũng như của cộng đồng nói chung.

2. Sứ mệnh:

Sứ mệnh & tầm nhìn

Sứ mệnh của Hanoi Academy là mang tới cho học sinh nền giáo dục chất lượng nhất trong đó các con không chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nhận thức văn hóa của người công dân Việt Nam trong thời đại mới mà cả những kỹ năng cần thiết để phát triển, hội nhập và hiện thực hóa mục tiêu cũng như mơ ước của bản thân trong môi trường toàn cầu.

Tại Hanoi Academy, học sinh được trải nghiệm môi trường học tập hấp dẫn với sự kết hợp hài hòa những yếu tố cốt lõi từ chương trình giáo dục Việt Nam và Quốc tế, trong đó hội tụ đa dạng và đầy đủ các hoạt động sáng tạo, phát triển toàn diện thế chất và nhận thức xã hội giúp khai phá tiềm năng độc đáo, riêng biệt mang tính bản sắc của mỗi cá nhân.

Với tấm lòng nhiệt tâm yêu trẻ và gắn bó với nghề, đội ngũ giáo viên Việt Nam và Quốc tế tại Hanoi Academy khẳng định quyết tâm đào luyện học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng học tập và nghiên cứu độc lập, bồi dưỡng sự tự tin cũng như ý thức tôn trọng và chia sẻ tính đa dạng bản sắc cá nhân và đa dạng văn hóa, từ đó trang bị cho các con tâm thế để thực sự trở thành những “Công dân toàn cầu” của thời đại.

3. Phương châm hoạt động:

Phương châm hoạt động của Hanoi Academy là “Kiến tạo công dân toàn cầu”. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và định hướng giáo dục của nhà trường.

4. Giá trị cốt lõi:

Sứ mệnh & tầm nhìn

   Chất lượng:

 • Xây dựng đội ngũ giáo viên và nhân viên có trình độ, năng lực và giàu kinh nghiệm, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi học sinh qua bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng quý giá, đồng thời tạo cơ hội để các con khám phá và khai thác tiềm năng của bản thân.
 • Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo chất lượng do đội ngũ giáo viên Việt Nam và Quốc tế tận tâm giảng dạy với sự kết hợp hài hòa chương trình Quốc tế được công nhận và các yếu tố cốt lõi của chương trình giáo dục Việt Nam.
 • Khuôn viên trường học hiện đại, đầy đủ trang, thiết bị, đảm bảo an toàn đồng thời khuyến khích học sinh khám phá và có ý thức trách nhiệm với quá trình học tập, rèn luyện của bản thân.

   Cam kết:

 • Cam kết xây dựng một môi trường học tập hấp dẫn, an toàn và lành mạnh.
 • Cam kết thúc đẩy và hỗ trợ học sinh phát triển trí tuệ và hoàn thiện năng lực, phẩm chất, kỹ năng ở mọi mặt.
 • Đảm bảo tính phù hợp, nghiêm túc và thực chất trong hoạt động dạy và học.
 • Cam kết tham gia tích cực vào công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên.
 • Cam kết tích cực, chủ động liên lạc và trao đổi thông tin với phụ huynh về tình hình học tập, tâm tư, nguyện vọng của học sinh cũng như cơ hội để phụ huynh hợp tác và tham gia đóng góp xây dựng, phát triển cộng đồng nhà trường.

   Văn hóa:

Sứ mệnh & tầm nhìn

 • Tôn trọng và nhận thức đúng đắn về các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam cũng như sự đa dạng của các nền văn hoá trên thế giới.
 • Khuyến khích học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường tích cực, trách nhiệm và chủ động đóng góp xây dựng, phát triển cộng đồng tại khu vực cũng như cộng đồng thế giới nói chung.
 • Học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường tôn trọng và nhận thức đúng đắn về bản sắc và tiềm năng riêng biệt, độc đáo của mỗi cá nhân.
 • Tôn trọng, tích cực và đảm bảo hiểu biết lẫn nhau trong trao đổi và giao tiếp.