Chính sách ưu đãi tài chính năm học 2018 – 2019

 1. Chính sách ưu đãi giảm học phí
 • Giảm 10% học phí đối với gia đình có con thứ 2 trở lên;
 • Giảm 20% phí phát triển trường đối với gia đình có con thứ 2 trở lên;
 • Giảm 25% phí xe buýt đối với gia đình có con thứ 2 trở lên;
 • Giảm trừ % đóng học phí theo năm: Theo từng thời hạn như sau:

                   * Nộp phí trước 30/04/2018: Giảm 8% học phí

                   * Nộp phí trước 15/05/2018: Giảm 6% học phí

                   * Nộp phí trước 15/06/2018: Giảm 5% học phí

                   * Nộp phí trước 15/07/2018: Giảm 3% học phí

 • Giảm trừ % đóng học phí theo kỳ: Theo từng thời hạn như sau:

                   * Nộp phí trước 30/04/2018: Giảm 5% học phí

                   * Nộp phí trước 15/05/2018: Giảm 3% học phí

                   * Nộp phí trước 15/06/2018: Giảm 1% học phí

 1. Ưu đãi theo thời gian đăng ký tuyển sinh
 • Hoàn 100% phí ghi danh cho học sinh đăng ký nhập học năm học 2018-2019 trong thời gian từ tháng 02/2018 đến 31/03/2018.
 • Hoàn 50% phí ghi danh cho học sinh đăng ký nhập học năm học 2018-2019 trong thời gian từ tháng 01/04/2018 đến 31/05/2018.
 1. Các ưu đãi khác
 • Hoàn 50% phí ghi danh cho dân cư Ciputra khi đăng ký nhập học năm học 2018-2019
 • Hoàn phí ghi danh khi đăng ký theo nhóm từ 3 học sinh trở lên tại cùng 1 thời điểm.

LIÊN HỆ ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ CỦA CHÚNG TÔI NGAY

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm câu trả lời đúng và cho bạn lời khuyên

Đăng ký Admission