Read More

Học sinh Hanoi Academy đạt giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu, thiết kế bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học”

Học sinh Hanoi Academy đạt giải nhất cuộc thi "Tìm hiểu, thiết kế bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học" Năm 2019 được Liên Hiệp Quốc chọn là Năm Quốc tế Kỷ niệm Bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học hay còn gọi là...

Đọc thêm

Read More

Hanoi Academy đồng hành cùng chương trình “Cặp lá yêu thương” trong chuyến đi từ thiện tại Nghệ An

Tháng 3 vừa qua, hội chợ từ thiện Spring Art Market 2019 do chính các em học sinh Hanoi Academy tổ chức đã quyên góp được số tiền 102.580.000 đồng (một trăm linh hai triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng) với mục tiêu gây quĩ cho...

Đọc thêm