Read More

HỌC SINH HANOI ACADEMY ĐẠT ĐIỂM CAO TOP 2 THẾ GIỚI VÀ NHIỀU ĐIỂM TUYỆT ĐỐI TRONG KÌ THI IGCSE VÀ IFD

Những ngày vừa qua, Hanoi Academy rất vui mừng khi lần lượt nhận được kết quả thành tích của các Acers đã tham dự kì thi iGCSE và IFD của năm học 2018 - 2019. Các kì thi lấy chứng chỉ quốc tế được tiến hành vào...

Đọc thêm