Read More

Lớp học “Tiền tiểu học” của các bé khối mẫu giáo lớn trường mầm non Hanoi Academy

Thay đổi môi trường mới thật sự là điều không dễ dàng và đòi hỏi sự chuẩn bị tâm lý đối với cả trẻ, gia đình và nhà trường. Trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học, trẻ phải chuyển từ việc học thông qua...

Đọc thêm