Tiểu học

Chương trình tiểu học Hanoi Academy hướng đến sự phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng, thể chất và nghệ thuật cho mỗi học sinh, trang bị đầy đủ những phẩm chất cần thiết để trở thành Công dân toàn cầu.
Chương trình tiểu học Hanoi Academy Tiểu học
Chương trình Việt Nam: Chương trình tiểu học tại Hanoi Academy được áp dụng theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, song vẫn có những điều chỉnh thích hợp.

Toán: chương trình cơ bản và Toán tư duy Pomath kích thích sáng tạo

STEM: trang bị kiến thức và kỹ năng các môn Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học)

Tiếng Việt: đổi mới phương pháp học theo hướng cập nhật xã hội, cảm thụ văn học và phát huy năng lực cá nhân qua việc tự trình bày

  • Chương trình Quốc tế: Chương trình Tiểu học Quốc tế Pearson Edexcel (Edexcel International Primary Curriculum được xây dựng dựa trên giáo trình chuẩn Anh Quốc Key Stage 1 và 2 với các môn học: Toán Tiếng Anh/ Maths, Tiếng Anh/ English, Tập đọc/ Reading, Khoa học/ Science và Ngữ pháp Tiếng Anh/ Grammar.
  • Chương trình phát triển năng lực cá nhân và nhận thức xã hội: được triển khai dưới hình thức các giờ học Câu lạc bộ với nội dung cập nhật theo xu thế phát triển của xã hội và theo nguyện vọng và sở thích của từng cá nhân. Nhà trường còn có bộ môn Kỹ năng sống được xây dựng riêng cho học sinh tiểu học Hanoi Academy nhằm bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng xã hội cần thiết cho các con.

Xem thêm thông tin: tại đây