Thực đơn tuần 18 (02/12 – 06/12) trường Hanoi Academy

Thực đơn của trường song ngữ quốc tế Hanoi Academy được thay đổi hàng ngày, hàng tuần rất đa dạng. Cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng cho các con.

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ

Thực đơn nhà trẻ Hanoi Academy Thực đơn tuần 18 (02/12 – 06/12) trường Hanoi Academy
Thực đơn nhà trẻ Hanoi Academy

THỰC ĐƠN MẦM NON

Thực đơn mầm non Hanoi Academy Thực đơn tuần 18 (02/12 – 06/12) trường Hanoi Academy
Thực đơn mầm non Hanoi Academy

THỰC ĐƠN CẤP 1,2,3

Thực đơn cấp 1-2-3 Hanoi Academy Thực đơn tuần 18 (02/12 – 06/12) trường Hanoi Academy
Thực đơn cấp 1-2-3 Hanoi Academy

Xem thêm thông tin: tại đây