Thực đơn tuần 24 (11/05 -15/05) trường Hanoi Academy

Thực đơn của trường song ngữ quốc tế Hanoi Academy được thay đổi hàng ngày, hàng tuần rất đa dạng. Cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng cho các con.

Thực đơn nhà trẻ của Hanoi Academy Thực đơn tuần 24 (11/05 -15/05) trường Hanoi Academy
Thực đơn nhà trẻ
Thực đơn mầm non trường Hanoi Academy Thực đơn tuần 24 (11/05 -15/05) trường Hanoi Academy
Thực đơn mầm non
Thực đơn cấp 1-2-3 trường Hanoi Acadamy Thực đơn tuần 24 (11/05 -15/05) trường Hanoi Academy
Thực đơn cấp 1-2-3

Xem thêm thông tin: tại đây