Thực đơn tuần 10 (07/10 – 11/10)

Thực đơn của trường song ngữ quốc tế Hanoi Academy được thay đổi hàng ngày, hàng tuần rất đa dạng. Cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng cho các con.

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ

Thực đơn nhà nhà trẻ Hanoi Academy Thực đơn tuần 10 (07/10 – 11/10)
Thực đơn nhà nhà trẻ Hanoi Academy

THỰC ĐƠN MẦM NON

Thực đơn nhà mầm non Hanoi Academy Thực đơn tuần 10 (07/10 – 11/10)
Thực đơn nhà mầm non Hanoi Academy

THỰC ĐƠN CẤP 1,2,3