Thực đơn tuần 09 (30/09 – 04/10)

Thực đơn của trường song ngữ quốc tế Hanoi Academy được thay đổi hàng ngày, hàng tuần rất đa dạng. Cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng cho các con.

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ

Thực đơn trường Hanoi Academy Thực đơn tuần 09 (30/09 – 04/10)
Thực đơn trường Hanoi Academy

THỰC ĐƠN MẦM NON

Thực đơn Mầm non trường Hanoi Academy Thực đơn tuần 09 (30/09 – 04/10)
Thực đơn Mầm non trường Hanoi Academy

THỰC ĐƠN CẤP 1,2,3

Thực đơn cấp 1-2-3 trường Hanoi Academy Thực đơn tuần 09 (30/09 – 04/10)
Thực đơn cấp 1-2-3 trường Hanoi Academy
Thực đơn tuần 09 (30/09 – 04/10)
Thực đơn trường Hanoi Academy Thực đơn tuần 09 (30/09 – 04/10)
Thực đơn trường Hanoi Academy

TRƯỜNG SONG NGỮ QUỐC TẾ HANOI ACADEMY

Xem thêm thông tin: tại đây