Thông tin gửi phụ huynh học sinh trước ngày tựu trường

Thông báo ngày tựu trường song ngữ quốc tế Hanoi Academy

ngày tựu trường Thông tin gửi phụ huynh học sinh trước ngày tựu trường
ngày tựu trường Hanoi Academy

Kính gửi Quý phụ huynh học sinh,

Dear Parents,

Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Phụ huynh vì đã tin tưởng và lựa chọn đồng hành cùng Hanoi Academy trong năm học tới.

Firstly, Hanoi Academy International Bilingual School would like to thank you all for being part of the school community for the upcoming academic year.

Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới, nhà trường xin gửi tới Quý phụ huynh một số thông tin cần biết sau đây:

To prepare for the new school year, we would like to notify all parents of the following information:

1. Ngày tựu trường / Back-to-school day:

Hanoi Academy sẽ bắt đầu năm học mới vào ngày 17/08/2020 (lùi lại một tuần so với lịch đã thông báo).

The first school day will be the 17/08/2020 (1-week delay to the initial planned starting date of 11/08/2020)

Trang phục ngày tựu trường: Học sinh mặc đồng phục Áo trắng thắt nơ/ cà vạt và quần/ chân váy.

Students are requested to wear a white shirt, bow / tie and school uniform pants / skirts

2. Cấp phát đồng phục / Uniform allocation:

2.1. Đối với học sinh mới nhập học tại Hanoi Academy năm học 2020-2021/ For new students:

Nhà trường sẽ phát đồng phục cho học sinh mới trong 3 ngày Thứ 4, thứ 5 và thứ 6 (05, 06 và 07/08/2020).

The school will distribute uniforms to new students for 3 days on Wednesday, Thursday, and Friday (05, 06, and 07/08/2020): Including a uniform package as prescribed by the school.

– Thời gian: Sáng 8:30 – 11:30, chiều 13:30 – 16:30 / Time: Morning from 8:30 to 11:30, afternoon from 13:30 to 16:30.

– Địa điểm: P202, nhà P2 / Location: P202, P2 building

– Số điện thoại liên hệ khi cần thiết: Ms Diệp Anh (0983352628) / Contact person if necessary: Ms Diep Anh (Tel: 0983352628)

2.2. Đối với học sinh hiện hữu của Hanoi Academy/ For existing students:

Phụ huynh có thể chủ động liên hệ với bộ phận kế toán của nhà trường để đăng ký mua bổ sung đồng phục mới cho học sinh vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Parents can communicate with the school’s accounting department from Mondays to Fridays to register purchasing additional uniforms for students

3. Thông tin về lớp học chính thức của học sinh / Student’s official classroom information:

Nhà trường sẽ gửi thông tin về lớp học, phòng học, GVCN của học sinh tới Phụ huynh trước ngày 08/08/2020.

The school will send information regarding students’ class allocations, classrooms, and class teachers to parents before August 8th, 2020.

4. Học liệu / Learning materials:

Gói Học liệu bao gồm sách giáo khoa Việt Nam và Quốc tế, vở, bút viết và một số đồ dùng học tập khác sẽ được GVCN cấp phát đầy đủ cho học sinh ngày đầu nhập học.

The learning materials package including Vietnamese and International textbooks, notebooks, pens, and some other school supplies will be fully allocated to students on the first day of enrollment

5. Thông tin về việc đón trả học sinh / Transportation information:

  • Cổng trường bắt đầu mở từ 7h15’ và đóng vào lúc 17’30 / The school gate opens at 07:15 and closes at 17:30
  • Giờ mở cửa canteen phục vụ ăn sáng: 7h20 – 8h00 / The canteen opens for breakfast from 07:20 until 08:00
  • Giờ học bắt đầu từ lúc 8h20 và kết thúc vào lúc 15h50 (đối với cấp Tiểu học), 15h55 (đối với cấp Trung học) và 16h00 (đối với học sinh Mầm Non) / The first lesson starts at 08:20; the last lesson finishes at 15:50 (Primary school), 15:55 (Secondary and High school) and 16:00 (Kindergarten school)
  • Địa điểm đón trả học sinh: Cổng trường Hanoi Academy / Pick-up and Drop-off location: Hanoi Academy gate

Trên đây là những thông tin giúp cho Phụ huynh có được sự chuẩn bị tốt nhất cho học sinh trước ngày tựu trường – ngày nhập học đầu tiên của năm học mới. Nếu có thay đổi, nhà trường sẽ thông tin tới Phụ huynh trong các thông báo tiếp theo.

We hope that this information will help students prepare for the first school day. If there are any changes, we will update Parents in the next notice.

Trân trọng! / Sincerely!

TRƯỜNG SONG NGỮ QUỐC TẾ HANOI ACADEMY / HANOI ACADEMY INTERNATIONAL BILINGUAL SCHOOL


** Phụ huynh lưu ý khi đến ngày tựu trường trong thời gian này cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn phòng chống dịch Covid – 19 bao gồm đo thân nhiệt, rửa tay và đeo khẩu trang. Phụ huynh vừa trở về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc trực tiếp với người trở về từ vùng dịch vui lòng thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà theo quy định và không đến trường cho đến khi hết thời gian tự cách ly.

** Please note that parents are urged to follow our COVID – 19 safety protocols including temperature measurement, hand washing, and mask-wearing when attending the school. Parents who have returned from epidemic areas or have had direct contact with returnees from epidemic areas are required to submit a medical declaration as well as self-isolation for the recommended period of time and only attend the school once the quarantine period is over.

Cảm ơn quý phụ huynh đã giành thời gian đọc thông tin về ngày tựu trường, để truyền đạt tới con em mình có một năm học chất lượng và an toàn.

Xem thêm thông tin: tại đây