Thông báo về việc quyết toán học phí năm học 2019 – 2020 trường Hanoi Academy

Kính gửi Quý phụ huynh Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy

Nhà trường xin gửi tới Quý phụ huynh thông báo về việc quyết toán học phí năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Năm học 2019 – 2020 sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2020. Học phí và các phí dịch vụ của học kỳ II được tính thu 03 tháng theo thời gian học sinh đi học thực tế tại trường, cụ thể: Thu tháng 1, tháng 5 và tháng 6. Nhà trường miễn thu 100% học phí và phí dịch vụ khác đối với các tháng học sinh nghỉ dịch học online tại nhà (Tháng 2, tháng 3, tháng 4).

2. Nhà trường thực hiện việc quyết toán học phí năm học 2019-2020 và gửi thông tin chi tiết tới quý phụ huynh trong tháng 5/2020. Số tiền quyết toán dư sẽ được bù trừ cho học phí năm học 2020-2021 hoặc hoàn trả bằng tiền mặt/chuyển khoản theo đề nghị của phụ huynh. Mọi thông tin thắc mắc liên quan về phí Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ:

Phòng Kế toán trường Hanoi Academy

Địa điểm: Tầng 1, tòa nhà Admin

Số điện thoại: 024 3743 0135 (6123/6125/6126)

Email: ketoan@hanoiacademy.edu.vn

3. Về mức học phí năm học mới 2020 – 2021, đối với những học sinh đang theo học tại Hanoi Academy, nhà trường vẫn giữ nguyên mức học phí và phí phát triển trường như năm học 2019 – 2020. Hiện Nhà trường đang áp dụng mức ưu đãi nộp phí sớm lên tới 7.000.000đ khi phụ huynh đóng phí cả năm trước ngày 08/06/2020. Quý phụ huynh vui lòng lưu ý về thời điểm đóng phí nêu trên để được hưởng ưu đãi.

Trân trọng,

TRƯỜNG SONG NGỮ QUỐC TẾ HANOI ACADEMY

Xem thêm thông tin: tại đây