Student of the month – September

Cùng Hanoi Academy chúc mừng thành tích của những Học sinh tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong tháng 9 nhé!

Học sinh tiêu biểu Student of the month – September

   Trong năm học 2016 – 2017, trường Tiểu học Hanoi Academy tiếp tục thực hiện khen thưởng học sinh hàng tháng: “Student of the month”. Với mục đích khen thưởng, động viên kịp thời những học sinh có thành tích và có cố gắng trong tháng của từng lớp. Học sinh được khen thưởng ở nhiều mặt: học tập, kỉ luật, ngoại khóa… nhằm nâng cao ý thức cũng như thành tích ở mọi mặt của học sinh. Và đặc biệt có thể khen thưởng được nhiều học sinh trong một năm học (1 học sinh/tháng/lớp) – điều này sẽ là nguồn động viên và động lực cố gắng không nhỏ đối với các bạn Học sinh tiêu biểu.

          14 gương mặt là 14 ngôi sao sáng- Học sinh tiêu biểu của 14 lớp trong tháng 9 vừa qua, các con đều là những học sinh ngoan, có ý thức và cố gắng trong học tập, nề nếp và kỉ luật. Các bạn ý đều rất nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường lớp nữa. Bạn nào cũng xứng đáng nhận được sự khen ngợi của bạn bè và thày cô.

Hs tieu bieu t9 02 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 03 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 04 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 05 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 06 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 07 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 08 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 09 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 10 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 11 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 12 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 13 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 14 Student of the month – SeptemberHs tieu bieu t9 15 Student of the month – September

Xin chúc mừng 14 gương mặt Học sinh tiêu biểu của tháng 9. Chúc các con luôn giữ vững và phát huy các thành tích của mình.

Trương Huyền Trang – GV Tiểu học

Xem thêm thông tin: tại đây