Tin tức - Sự kiện

Học bổng Hanoi Academy năm học 2016 – 2017

  • Uncategorized
  • 13/06/2017

1.030.000.000 đồng là tổng trị giá học bổng Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy đã trao tặng cho các em học sinh trong năm học 2016 – 2017.

Kể từ khi thành lập trường đến nay, hàng năm trường Hanoi Academy đều dành phần lớn nguồn ngân sách hoạt động để trao học bổng cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động xã hội nổi bật, nhằm tuyên dương, khích lệ tinh thần học tập dành cho toàn thể các bạn học sinh Hanoi Academy.

Quỹ học bổng của Hanoi Academy chính là sự ghi nhận của Nhà trường đối với những thành tích mà các em học sinh đã đạt được và là nguồn động viên to lớn đối với các em học sinh trường Hanoi Academy.

 Trong những năm học tiếp theo, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất, trường Hanoi Academy tiếp tục mở rộng Quỹ học bổng Hanoi Academy khen thưởng và tuyên dương các em học sinh có thành tích nổi bật.

Trường song ngữ Quốc tế Hanoi Academy

Xem thêm thông tin: tại đây