Read More

Hanoi Academy đồng hành cùng chương trình “Cặp lá yêu thương” trong chuyến đi từ thiện tại Nghệ An

Tháng 3 vừa qua, hội chợ từ thiện Spring Art Market 2019 do chính các em học sinh Hanoi Academy tổ chức đã quyên góp được số tiền 102.580.000 đồng (một trăm linh hai triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng) với mục tiêu gây quĩ cho...

Đọc thêm