Tin tức - Sự kiện

Hanoi Academy báo cáo kết quả thi Edexcel IGCSE 2017

  • Uncategorized
  • 27/06/2018

Kì thi Edexcel hàng năm được diễn ra vào thời gian tháng 5-6,dưới đây là kết quả kì thi năm 2017 của học sinh Hanoi Academy:

Môn thi Số thí sinh dự thi
Sinh học (iGCSE Biology) 6
Kinh doanh (iGCSE Business Studies) 22
Tiếng Anh (iGCSE English as a Second Language) 2
Văn học Anh (iGCSE English Literature) 8
Công nghệ thông in (iGCSE ICT) 2
Toán (iGCSE Mathematics A) 23
Khoa học (iGCSE Science Double Award) 1

Thành tích nổi bật

Môn thi Thành tích
Sinh học (iGCSE Biology) Trong tổng số 6 thí sinh dự thi, có 3 thí sinh đạt điểm A. Nằm trong top 30% thế giới.
Kinh doanh (iGCSE Business Studies) Trong tổng số 22 thí sinh dự thi, có 2 thí sinh đạt điểm A. Nằm trong top 9% thế giới. 6 thí sinh đạt điểm B, nằm trong top 35% thế giới.
Tiếng Anh (iGCSE English as a Second Language) Trong 2 thí sinh dự thi, có 1 thí sinh đạt điểm A, thuộc top 20% thế giới.
Văn học Anh (iGCSE English Literature) Trong số 8 thí sinh dự thi, 2 thí sinh đạt A* (điểm tuyệt đối trong kì thi iGCSE). 3 thí sinh đạt điểm A (cận tuyệt đối)
Công nghệ thông in (iGCSE ICT) Trong số 2 thí sinh dự thi, có 1 thí sinh đạt điểm B, thuộc top 20% thế giới.
Toán (iGCSE Mathematics A) Trong số 23 thí sinh dự thi, 11 thí sinh đạt điểm tuyệt đối A*, nằm trong top 20% thế giới. 3 thí sinh đạt điểm A.
Khoa học (iGCSE Science Double Award) Có duy nhất 1 thí sinh thi môn thi này và đạt điểm tuyệt đối A*, thuộc top 15% thế giới.

Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy

Xem thêm thông tin: tại đây