Hanoi Academy báo cáo kết quả thi Edexcel IGCSE 2017

Hanoi Academy báo cáo kết quả thi Edexcel IGCSE 2017

Kì thi Edexcel hàng năm được diễn ra vào thời gian tháng 5-6,dưới đây là kết quả kì thi năm 2017 của học sinh Hanoi Academy:

Môn thiSố thí sinh dự thi
Sinh học (iGCSE Biology)6
Kinh doanh (iGCSE Business Studies)22
Tiếng Anh (iGCSE English as a Second Language)2
Văn học Anh (iGCSE English Literature)8
Công nghệ thông in (iGCSE ICT)2
Toán (iGCSE Mathematics A)23
Khoa học (iGCSE Science Double Award)1

Thành tích nổi bật

Môn thiThành tích
Sinh học (iGCSE Biology)Trong tổng số 6 thí sinh dự thi, có 3 thí sinh đạt điểm A. Nằm trong top 30% thế giới.
Kinh doanh (iGCSE Business Studies)Trong tổng số 22 thí sinh dự thi, có 2 thí sinh đạt điểm A. Nằm trong top 9% thế giới. 6 thí sinh đạt điểm B, nằm trong top 35% thế giới.
Tiếng Anh (iGCSE English as a Second Language)Trong 2 thí sinh dự thi, có 1 thí sinh đạt điểm A, thuộc top 20% thế giới.
Văn học Anh (iGCSE English Literature)Trong số 8 thí sinh dự thi, 2 thí sinh đạt A* (điểm tuyệt đối trong kì thi iGCSE). 3 thí sinh đạt điểm A (cận tuyệt đối)
Công nghệ thông in (iGCSE ICT)Trong số 2 thí sinh dự thi, có 1 thí sinh đạt điểm B, thuộc top 20% thế giới.
Toán (iGCSE Mathematics A)Trong số 23 thí sinh dự thi, 11 thí sinh đạt điểm tuyệt đối A*, nằm trong top 20% thế giới. 3 thí sinh đạt điểm A.
Khoa học (iGCSE Science Double Award)Có duy nhất 1 thí sinh thi môn thi này và đạt điểm tuyệt đối A*, thuộc top 15% thế giới.

Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy

Xem thêm thông tin: tại đây