Trung tâm khảo thí SAT (College Board)

Trung tâm khảo thí SAT (College Board)

Hanoi Academy tự hào là trung tâm khảo thí của cuộc thi SAT với mã hệ thống #65363. Việc trở thành trung tâm khảo thí của cuộc thi danh giá này sẽ trao cơ hội tiếp cận với các chứng chỉ quốc tế thuận lợi hơn cho học sinh Hanoi Academy nói riêng và học sinh Hà Nội nói chung.