Trung tâm khảo thí Pearson Edexcel

Trung tâm khảo thí Pearson Edexcel

Không chỉ giảng dạy các khóa học có bản quyền, Hanoi Academy còn là trung tâm khảo thí chính thức của Pearson Edexcel với vai trò tổ chức các kì thi đánh giá năng lực và cấp bằng quốc tế (mã số trung tâm: 93708). Tính đến năm 2017, Hanoi Academy đã 4 năm liền là trung tâm khảo thí của Edexcel và sẽ tổ chức các kì thi cũng như cấp chứng chỉ dưới đây:

Kỳ thi đánh giá năng lực trong Chương Trình  Tiểu Học Quốc tế của Edexcel

Học sinh được xây dựng và phát triển nền tảng kiến thức kĩ năng trong quá trình học Tiểu Học Edexcel để chuẩn bị cho các chứng chỉ quốc tế cao hơn bao gồm Edexcel iGCSE.   

Chứng chỉ Trung học Quốc tế (iGCSE)

Bằng Trung Học Quốc Tế iGCSE chứng nhận học sinh đã đạt được các kỹ năng, kiến thức và sự tin tin để học tiếp lên chương trình các chương trình Level 3 trong khung chứng chỉ giáo dục chuẩn Anh Quốc như A-Level hay Dự bị đại học quốc tế (IFD) và sau đó là các trường đại học danh tiếng nhất thế giới.

Bằng Tú Tài A-level

Bằng GCE A level do Edexcel cung cấp là bằng Tú Tài của Anh Quốc được đánh giá cao và công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Các chứng chỉ này trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng để hiện thực hóa ước mơ và mở ra cho các em cánh cửa đến những Trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới.