1. Chính sách ưu đãi giảm phí

 • Giảm 10% học phí cho con thứ 2 trở lên;
 • Giảm 20% phí phát triển trường cho con thứ 2 trở lên;
 • Giảm 25% phí xe buýt cho con thứ 2 trở lên;

Ưu đãi nộp phí theo năm:

 • Nộp phí từ tháng 2/2021-15/04/2021: Giảm 6% học phí
 • Nộp phí từ 16/04/2021 -15/05/2021: Giảm 4% học phí
 • Nộp phí từ 16/05/2021- 15/6/2021: Giảm 3% học phí

* Điều kiện áp dụng ưu đãi phí: Nộp đầy đủ học phí và các khoản phí bắt buộc khác theo quy định tại mục III của chính sách này.

* Các trường hợp được hưởng chính sách ưu đãi học phí đặc biệt không được hưởng đồng thời chính sách ưu đãi này.

* Đối với những trường hợp giảm học phí (nhà nhiều con, học bổng) thì mức ưu đãi nộp phí sớm sẽ giảm tương ứng với tỷ lệ học phí được giảm.

2. Chính sách ưu đãi theo thời gian đăng ký tuyển sinh

 • Tặng 100% phí ghi danh nhập học trị giá 5.000.000đ cho học sinh đăng ký nhập học trong thời gian từ tháng 2/2021-15/04/2021.
 • Tặng 50% phí ghi danh trị nhập học trị giá 2.500.000đ cho học sinh đăng ký nhập học trong thời gian từ tháng 16/04/2021 -31/05/2021.

3. Chính sách đăng ký nhóm

Nhằm tạo điều kiện cho các nhóm bạn có cùng nguyện vọng đăng ký nhập học vào trường năm học 2021 – 2022, Hanoi Academy áp dụng gói ưu đãi tuyển sinh khi đăng ký nhập học theo nhóm như sau:

 • Giảm ngay 5% học phí năm học 2021-2022 khi đăng ký nhập học theo nhóm từ 3 học sinh trở lên
 • Giảm ngay 10% học phí năm học 2021-2022 khi đăng ký nhập học theo nhóm từ 5 học sinh trở lên

Điều kiện áp dụng ưu đãi:

 • Học sinh đăng ký tuyển sinh tại cùng một thời điểm
 • Học sinh hoàn thiện thủ tục nhập học và nộp phí trước ngày 30/6/2021
 • Không áp dụng cho gia đình nhiều con

4. Chính sách ưu đãi cho học sinh chuyển cấp

Đối với khối lớp MGL: 

 • Ưu đãi trị giá 10.000.000đ (được trừ vào học phí năm học 2021-2022) dành cho học sinh đăng ký học lớp 1, nộp học phí trước ngày 15/04/2021.
 • Ưu đãi trị giá 5.000.000đ (được trừ vào học phí năm học 2021-2022) dành cho học sinh đăng ký học lớp 1, nộp học phí trước ngày 15/05/2021.

Đối với khối lớp 5: 

 • Ưu đãi trị giá 10.000.000đ (được trừ vào học phí năm học 2021-2022) dành cho học sinh đăng ký học lớp 6, nộp học phí trước ngày 15/04/2021.
 • Ưu đãi trị giá 5.000.000đ (được trừ vào học phí năm học 2021-2022) dành cho học sinh đăng ký học lớp 6, nộp học phí trước ngày 15/05/2021.

Đối với học sinh lớp 9:

 • Ưu đãi trị giá 5.000.000đ dành cho học sinh đăng ký học lớp 10, nộp học phí trước ngày 15/05/2021.

* Lưu ý: Chính sách ưu đãi trên không áp dụng song song với các chính sách ưu đãi khác, trừ chính sách nhà 2 con và ưu đãi nộp phí sớm theo quy định.

– Với những học sinh không đạt kết quả xét tuyển đầu vào, nhà trường sẽ hoàn lại đầy đủ các khoản phí đã nộp.

4. Các ưu đãi khác

 • Tặng 50% phí nhập học cho dân cư Ciputra.
 • Chính sách tặng quà tặng gắn với thương hiệu của Hanoi Academy như sổ, bút, mũ bảo hiểm, cốc giữ nhiệt HA…