Thời gian biểu

THỜI GIAN BIỂU MẦM NON

Thời gian

Từ

Đến

Đón trẻ 7:15 7:40
Khởi động buổi sáng 7:40 7:45
Ăn sáng 7:50 8:30
Các hoạt động học tập và vui chơi 8:30 11:00
Ăn trưa 11:05 12:00
Ngủ trưa 12:00 13:45
Bữa sữa 13:50 14:00
Hoạt động chiều 14:00 15:30
Ăn chiều 15:30 16:00
Trả trẻ 16:00 16:30

THỜI GIAN BIỂU TIỂU HỌC

Thời gian Từ Đến
Bữa sáng 8:00 8:30
Tiết 1 8:30 9:05
Tiết 2 9:10 9:45
Nghỉ sáng 9:45 10:05
Tiết 3 10:05 10:40
Tiết 4 10:45 11:20
Nghỉ ăn trưa 11:20 13:05
Tiết 5 13:05 13:40
Tiết 6 13:45 14:20
Nghỉ chiều 14:20 14:40
Tiết 7 14:40 15:15
Tiết 8 15:20 15:55

THỜI GIAN BIỂU THCS & THPT

Thời gian Từ Đến
Bữa sáng 8:00 8:30
Tiết 1 8:30 9:10
Tiết 2 9:15 9:55
Tiết 3 10:00 10:40
Tiết 4 10:45 11:25
Tiết 5 11:30 12:10
Bữa Trưa 12:15 13:10
Tiết 6 13:15 14:00
Tiết 7 14:05 14:50
Ăn nhẹ giữa chiều 14:50 15:05
Tiết 8 15:05 15:50

LIÊN HỆ ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ CỦA CHÚNG TÔI NGAY

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm câu trả lời đúng và cho bạn lời khuyên

Đăng ký Admission