I. HỌC BỔNG KIẾN TẠO TÀI NĂNG 

1. Đối tượng:

Tất cả học sinh Tiểu học, Trung học trên cả nước có nhu cầu đăng ký và theo học tại Hanoi Academy năm học 2021-2022

2. Cơ cấu học bổng:

– Học bổng (100% học phí): 02 suất             

– Học bổng (50% học phí): 03 suất

3. Tiêu chí xét học bổng:

– Hồ sơ học bạ: Học lực Hoàn thành xuất sắc, hạnh kiểm Đạt đối với học sinh Tiểu học và Học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt đối với học sinh Trung học.

– Chứng nhận đạt giải cấp Thành phố, Quốc gia trở lên của các kì thi văn hóa, thể thao và năng khiếu.

– Đạt 8/10 điểm trở lên đối với bài kiểm tra năng lực Toán, Văn. Tiếng Anh đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn đầu vào của nhà trường.

HỒ SƠ XÉT DUYỆT HỌC BỔNG:

– Đơn đăng ký xét duyệt học bổng (theo mẫu của nhà trường): Link đăng ký

– Bản sao công chứng Giấy khai sinh

– Bản scan học bạ, phiếu điểm trong 2 năm học trước và Phiếu điểm của kì học gần nhất

– Chứng chỉ đạt giải của các kì thi

– Ảnh thẻ 4×6 (4 ảnh) trong 6 tháng gần nhất

4. Nội dung và thời gian xét duyệt:

Nội dung xét duyệt học bổng tại Hanoi Academy trải qua 3 vòng:

Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ

Vòng 2: Bài kiểm tra (Toán, Tiếng Việt/Văn, Tiếng Anh)

Vòng 3: Phỏng vấn, thuyết trình: Theo chủ đề của nhà trường đưa ra

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT HỌC BỔNG:

– Nhận hồ sơ xin học bổng: 24/04/2021 – 04/05/2021

– Vòng 1 xét hồ sơ: 04/05 – 06/05/2021

– Vòng 2 học sinh làm bài kiểm tra: 08/05/2021

– Vòng 3: Phỏng vấn, thuyết trình: 12/05/2021

– Thông báo kết quả học bổng: 15/05/2021

II. HỌC BỔNG THI VÀO 10 XUẤT SẮC

***20 suất học bổng (Dành cho học sinh đạt điểm thi vào 10 xuất sắc): Tính trên tổng điểm 2 môn Toán và Văn, cụ thể như sau:

– Từ 16 đến dưới 18 điểm: Đạt học bổng trị giá 10.000.000đ (được trừ vào học phí năm học 2021 – 2022)

– Từ 18 đến 20 điểm: Đạt học bổng trị giá 20.000.000đ (được trừ vào học phí năm học 2021 – 2022)

TIÊU CHÍ XÉT HỌC BỔNG:

– Hồ sơ học bạ: Học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt

– Đạt tổng điểm Toán, Văn vào 10 từ 16 điểm trở lên

– Đạt điểm tiếng Anh theo chuẩn đánh giá năng lực của nhà trường

HỒ SƠ XÉT DUYỆT HỌC BỔNG: 

– Bản sao công chứng Giấy khai sinh

– Bản scan học bạ, phiếu điểm trong 2 năm học trước và Phiếu điểm của kì học gần nhất

– Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào 10

– Ảnh thẻ 4×6 (4 ảnh) trong 6 tháng gần nhất

III. HỌC BỔNG NUÔI DƯỠNG TÀI NĂNG

1. Đối tượng:

Tất cả học sinh của Hanoi Academy năm học 2020-2021 có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

2. Cơ cấu học bổng:

– Học bổng (100% học phí): 02 suất             

– Học bổng (50% học phí): 03 suất

– Học bổng (25% học phí): 10 suất

– Học bổng (10% học phí): 20 suất

3. Tiêu chí xét học bổng:

Học bổng 100% học phí

– Hồ sơ học bạ: Học lực Hoàn thành xuất sắc, Hạnh kiểm Đạt đối với học sinh Tiểu học và Học lực Giỏi, Hạnh kiểm Tốt đối với học sinh Trung học.

– Đạt giải Quốc tế về các môn thi Văn hóa, năng khiếu, thể thao.

Học bổng 50% học phí

– Hồ sơ học bạ: Học lực Hoàn thành xuất sắc, Hạnh kiểm Đạt đối với học sinh Tiểu học và Học lực Giỏi, Hạnh kiểm Tốt đối với học sinh Trung học.

– Đạt giải Quốc gia về các môn thi Văn hóa, năng khiếu, thể thao.

Học bổng 10%-25% học phí

– Hồ sơ học bạ: Học lực Hoàn thành xuất sắc, Hạnh kiểm Đạt đối với học sinh Tiểu học và Học lực Giỏi, Hạnh kiểm Tốt đối với học sinh Trung học.

– Đạt giải Thành phố về các môn thi Văn hóa, năng khiếu, thể thao.

4. Nội dung và thời gian xét học bổng:

Quá trình xét cấp học bổng tại Hanoi Academy trải qua 2 vòng:

Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ

Vòng 3: Phỏng vấn, thuyết trình: Theo chủ đề của nhà trường đưa ra

HỒ SƠ XÉT DUYỆT HỌC BỔNG:

– Đơn đăng ký xét duyệt theo mẫu của nhà trường: Link đăng ký

– Chứng chỉ đạt giải của các kỳ thi

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT HỌC BỔNG:

– Nhận hồ sơ xin học bổng: 24/04/2021 – 04/05/2021

– Vòng 1 xét hồ sơ: 04/05 – 06/05/2021

– Vòng 2: Phỏng vấn, thuyết trình: 12/05/2021

– Thông báo kết quả học bổng: 15/05/2021

 

Mọi thông tin chi tiết về chương trình học bổng xin vui lòng liên hệ:

Phòng Marketing & Tuyển Sinh

Phone: +84 (4) 3 743-0135 /36 /37 – Hotline: 0986 94 0909

Email: info@hanoiacademy.edu.vn