1. Chính sách học bổng dành cho học mới nhập học tại Hanoi Academy

1.1. Hc bng dành cho học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Quận, thành phố, quốc gia

STT Cơ cấu giải Quốc tế Quốc gia Thành phố
1 Nhất 50.000.000đ 25.000.000đ 10.000.000đ
2 Nhì 40.000.000đ 20.000.000đ 5.000.000đ
3 Ba 30.000.000đ 15.000.000đ

*** Điều kiện học sinh được hưởng học bổng:

–    Đạt giải trong các kỳ thi các môn văn hóa cơ bản: Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử Địa, Anh Văn

–    Đạt giải trong các kỳ thi Olympic các môn: Toán, Khoa học, Tin học, Anh Văn

–   Học sinh đạt giải cá nhân trong các kỳ thi đấu TDTT, nghệ thuật (Âm nhạc, hội họa, khiêu vũ…)

1.2. Hc bng dành cho học sinh đạt điểm thi vào 10 xuất sắc: Tính trên tổng điểm 2 môn Toán và Văn, cụ thể như sau:

  • Từ 16 đến dưới 18 điểm: Đạt học bổng trị giá 10.000.000đ (được trừ vào học phí năm học 2020-2021)
  • Từ 18 đến 20 điểm: Đạt học bổng trị giá 20.000.000đ (được trừ vào học phí năm học 2020-2021)

2. Học bổng dành cho học sinh hiện hữu của Hanoi Academy

2.1. Chính sách học bổng dành cho học sinh HA đạt thành tích cao trong học tập và thi đấu

*** Điều kiện học sinh được hưởng học bổng:

  • Đạt giải trong các kỳ thi các môn văn hóa cơ bản: Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử Địa, Anh Văn
  • Đạt giải trong các kỳ thi Olympic các môn: Toán, Khoa học, Tin học, Anh Văn
  • Học sinh đạt giải cá nhân trong các kỳ thi đấu TDTT, nghệ thuật (Âm nhạc, hội họa, khiêu vũ…)

Đối với từng trường hợp cụ thể, học sinh có thể được xét duyệt mức học bổng cao hơn nếu đạt được nhiều giải cao và thành tích tốt trong năm học.

*** Cơ cấu học bổng

STT Đạt giải Quốc tế Quốc gia Thành phố Quận
1 Nhất 50.000.000đ 30.000.000đ 15.000.000đ 5.000.000đ
2 Nhì 40.000.000đ 25.000.000đ 10.000.000đ
3 Ba 30.000.000đ 20.000.000đ 5.000.000đ
4 Khuyến khích 30.000.000đ 15.000.000đ

2.2. Dành cho học sinh đạt điểm thi vào 10 xuất sắc: Tính trên tổng điểm 2 môn Toán và Văn, cụ thể như sau:

  • Từ 16 đến dưới 18 điểm: Đạt học bổng trị giá 10.000.000đ (được trừ vào học phí năm học 2020-2021)
  • Từ 18 đến 20 điểm: Đạt học bổng trị giá 20.000.000đ (được trừ vào học phí năm học 2020-2021)