Bài dự thi HA012 – G6 trường Hanoi Academy

Bài dự thi do Hanoi Academy tổ chức sẽ trở thành tài sản trường để sử dụng trong việc quảng bá sự kiện, trang web và các hoạt động liên quan. Ban tổ chức có quyền thay sửa đổi thiết kế ban đầu để quảng bá các sự kiện, trên trang web và các hoạt động liên quan.

Xem thêm thông tin: tại đây 

Bài Dự Thi HA012 – G6

Bài dự thi HA012 - G6 trường Hanoi Academy Bài dự thi HA012 – G6 trường Hanoi Academy
Bài dự thi HA012 – G6 trường Hanoi Academy