Bài dự thi HA010 – G5 Hanoi Academy

Bài dự thi do Hanoi Academy tổ chức sẽ trở thành tài sản trường để sử dụng trong việc quảng bá sự kiện, trang web và các hoạt động liên quan. Hanoi Academy có quyền thay sửa đổi thiết kế ban đầu để quảng bá các sự kiện, trên trang web và các hoạt động liên quan.

Bài Dự Thi HA010 – G5

Bài dự thi HA010 - G5 trường Hanoi Academy Bài dự thi HA010 – G5 Hanoi Academy
Bài dự thi HA011 – G5 trường Hanoi Academy

Cam- Công bằng

Màu cam, sự hòa quyện tuyệt vời giữa màu đỏ, vàng, trắng, nâu và đen. Đó chính là màu của các sắc tộc hoà làm một, rồi từ đó toả ra sự công bằng. Tưởng chừng như đã biến mất, thế nhưng nạn phân biệt chủng tộc vẫn âm thầm chia rẽ loài người với nhau, gây ra nhiều thiệt hại về cả thể chất, tinh thần đến tài sản. Sau gần 2 thế kỷ, cùng với nền văn minh đi lên của nhân loại, thứ nạn này vẫn chưa được diệt tiêu triệt để. Để ủng hộ phong trào chống nạn phân biệt chủng tộc đang bùng nổ trên toàn thế giới hiện, chúng tôi đã thiết kế poster này để nhắc nhở bản thân và mọi người luôn phải đứng dậy vì sự công bằng. Công bằng là sự đánh giá, phán xét sự vật sự việc đúng với giá trị thực tế, với tất cả sự công tâm và không thiên vị. Chính vì lẽ đó, dù mang trong mình bất cứ màu da nào, quốc tịch hay gia cảnh nào, con người cần được đánh giá một cách toàn diện trước khi đưa ra sự phân chia về quyền lơi. Dù là sắc tộc nào, con người vẫn được sinh ra cùng một cách, hít thở chung một bầu không khí , đón chung một ánh mặt trời, hà cớ gì chỉ vì nước da mà phân cấp bậc khác nhau? Poster lột tả được ý nghĩa của nhóm muốn đem đến, sự hài hòa và công bằng, màu da sắc tộc không quan trọng, và chúng ta luôn nên đối xử công bằng với tất cả mọi người. Đây có thể nói là một bài thi tuyệt vời tại trường Hanoi Academy.

Orange – Fairness

Orange is a great blend of red, yellow, white, brown and black. It is the color of the races united into one, and from there radiates justice. Racism is thought to have disappeared, but it still silently divides humanity, causing many physical and mental damages. After nearly two centuries, along with the civilization of mankind, racism has not been completely eradicated. In support of the current worldwide anti-racist movement, we have designed this poster to remind ourselves and everyone to stand up for justice. Fairness is the evaluation and judgment of things that are true to their real values, with all fairness and unbiased. Therefore, regardless of the skin color, nationality or background, people need a comprehensive assessment before making a division of the rights. Regardless of race, people are born the same way; breathe the same atmosphere, share the same sun; so there is no reason to excuse people just because their skin is different. The poster shows what our group wants to bring about the concept that harmony and fairness, ethnic color don't matter, and we
should always treat everyone fairly.

Xem thêm thông tin: tại đây