Bài dự thi HA008 – G4 Hanoi Academy

Bài dự thi do Hanoi Academy tổ chức sẽ trở thành tài sản trường để sử dụng trong việc quảng bá sự kiện, trang web và các hoạt động liên quan. Hanoi Academy có quyền thay sửa đổi thiết kế ban đầu để quảng bá các sự kiện, trên trang web và các hoạt động liên quan.

Bài Dự Thi HA008 – G4

Bài dự thi HA008 - G4 Hanoi Academy Bài dự thi HA008 – G4 Hanoi Academy
Bài dự thi HA008 – G4 Hanoi Academy

Màu xanh da trời – Chính trực 

Thiết kế cho giá trị này đơn giản nhưng ý nghĩa, Nó diễn tả hai người đang bắt tay nhau, tin tưởng lẫn nhau, đây cũng chính là điều chúng ta cần có ở trường Hanoi Academy. Là một học sinh, chúng ta cần cho bạn bè và thầy cô thấy chúng ra là một người bạn, một người học sinh đáng tin


Blue -Trustworthiness

The design for this value is very simple but is very meaningful. It shows two people shaking hands with each other, trusting each other. And that is what we want in a student at Hanoi Academy. As a student, we need to show how we are trustworthy and can be trusted by other students and teachers.

Xem thêm thông tin: tại đây