Bài dự thi HA005 – G4 Hanoi Academy

Bài dự thi do Hanoi Academy tổ chức sẽ trở thành tài sản trường để sử dụng trong việc quảng bá sự kiện, trang web và các hoạt động liên quan. Hanoi Academy có quyền thay sửa đổi thiết kế ban đầu để quảng bá các sự kiện, trên trang web và các hoạt động liên quan.

Bài Dự Thi HA005 – G4

Bài dự thi HA005 - G4 Hanoi Academy Bài dự thi HA005 – G4 Hanoi Academy
Bài dự thi HA005 – G4 Hanoi Academy

Công dân toàn cầu – Màu tím 

Thiết kế công dân toàn cầu của em muốn truyền tải đến mọi người rằng chúng ta nên tự nào về quốc gia, văn hóa và lối sống của mình. Chúng ta nên tôn trọng quốc gia của mình và biết ơn điều đó. Thiết kế của em đại diện cho một công dân tự hào về quốc gia của mình.


Purple-Citizenship

I wanted my design for Citizenship to show everyone that they should be proud of their nation, they should be proud of their culture and lifestyle. They should respect their country and be grateful for it. My design represents a citizen who respects their nation.

Xem thêm thông tin: tại đây