Bài dự thi HA009 – G5 Hanoi Academy

Bài dự thi do Hanoi Academy tổ chức sẽ trở thành tài sản trường để sử dụng trong việc quảng bá sự kiện, trang web và các hoạt động liên quan. Hanoi Academy có quyền thay sửa đổi thiết kế ban đầu để quảng bá các sự kiện, trên trang web và các hoạt động liên quan.

Bài Dự Thi HA009 – G5

Bài dự thi HA009 - G5 Hanoi Academy Bài dự thi HA009 – G5 Hanoi Academy
Bài dự thi HA009 – G5 Hanoi Academy

Màu tím – Ý thức công dân

Màu tím thường hiếm gặp trong tự nhiên, vì vậy để có được màu tím, người ta phải dùng các công đoạn nhuộm. Trước đây màu tím thường liên tưởng tới sự vương giả, quý tộc và nhân phẩm cao đẹp. Dù ít thấy trong tự nhiên, màu tím vẫn luôn được trân trọng. Do đó, trở thành một công dân có ý thức cũng rất đáng ngưỡng mộ và tôn trọng. Hơn thế nữa, khẩu hiệu của trường chúng ta là giúp học sinh trở thành “những công dân toàn cầu” – vì mỗi học sinh không chỉ là đại diện cho trường mà còn là cho quốc gia của chúng ta. Mỗi học sinh cần cống hiến một phần sức lực để trường học và cộng đồng tốt đẹp hơn, tích cực tham gia các hoạt động, sống hòa đồng, tuân thủ quy định. Trở thành một công dân tốt đặt nền tảng cho xã hội, và là một thành viên của Hanoi Academy, chúng ta nên nỗ lực hết sức để đạt được điều đó.


Purple – Citizenship

The color purple is a rare color in nature – so they are considered scarce  – and in order to make it, it has to be made synthetically. In the past purple is commonly associated with regality, nobility, and dignity. Despite the fact that purple is rare in nature, they are still appreciated. Therefore, being a good citizen is very admirable and respected. Furthermore,  our school’s motto is for us to become ‘global citizens’ – as an individual who represents our school, to be specific, we also present our home country. Do our part to make school and community better, be cooperative, get involved, be a good neighbor, follow rules and regulations. Being a good citizen is the foundation for the community, and as a Hanoi Academy student, we should all do our part. 

Xem thêm thông tin: tại đây