Bài dự thi HA004 – G4 Hanoi Academy

Bài dự thi do Hanoi Academy tổ chức sẽ trở thành tài sản trường để sử dụng trong việc quảng bá sự kiện, trang web và các hoạt động liên quan. Hanoi Academy có quyền thay sửa đổi thiết kế ban đầu để quảng bá các sự kiện, trên trang web và các hoạt động liên quan.

Bài Dự Thi HA004 – G4

Bài dự thi HA004 - G4 Hanoi Academy Bài dự thi HA004 – G4 Hanoi Academy
Bài dự thi HA004 – G4 Hanoi Academy

Yêu thương – Màu đỏ 

Khi còn nhỏ, cha mẹ dạy chúng em rằng chúng ta cần biết yêu thương người khác. Những bàn tay xung quanh thiết kế của em thể hiện cái ôm yêu thương của mẹ bảo vệ các con. Khi chúng em lớn hơn, chúng em cần học cách yêu thương và tử tế với mọi người vì chúng ta không biết sau này chúng ra sẽ rơi vào tình huống gì. Họ có thể đang rất cần đến sự giúp đỡ, và chỉ một hành động nhỏ của chúng ta cũng sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn.


Red-Caring

Our parents taught us this as a child, to care for others is an important skill to have. The hands surrounding my designs represent a motherly hug, protecting her kids, us. As we grow older, we have to learn how to be caring and kind to everyone because we never know what kind of situation they are in. They might be desperate for help, one small action can mean a lot!

Xem thêm thông tin về Hanoi Academy: tại đây