Bài dự thi HA003 – G3 Hanoi Academy

Bài dự thi do Hanoi Academy tổ chức sẽ trở thành tài sản trường để sử dụng trong việc quảng bá sự kiện, trang web và các hoạt động liên quan. Hanoi Academy có quyền thay sửa đổi thiết kế ban đầu để quảng bá các sự kiện, trên trang web và các hoạt động liên quan.

Bài Dự Thi HA003- G3

Bài dự thi HA003 - G3 Hanoi Academy Bài dự thi HA003 – G3 Hanoi Academy
Bài dự thi HA003 – G3 Hanoi Academy

**Ý tưởng thiết kế:

1. Concept:

  • Lấy ý tưởng từ bộ môn thể thao điền kinh. Bởi lẽ đây là một bộ môn đòi hỏi sự kiên trì luyện tập; ý chí bền bỉ, dẻo dai. 
  • Vận động viên điền kinh luôn luôn có ý chí hướng về phía trước, vượt lên trên bản thân, đánh bại những thành tích của chính mình.
  • Trong một cuộc thi chạy, vận động viên luôn luôn phải tăng tốc. Không có giây phút nào họ được nghỉ ngơi hay ngủ quên trên chiến thắng cho đến khi họ về đích.

2. Ý nghĩa:

  • Cậu bé: Có thể thấy trong tác phẩm chỉ có một cậu bé đang chạy, bởi lẽ đây không phải là một cuộc đua giữa các học sinh hay sự tranh giành về thành tích mà đơn giản là cuộc đua với chính bản thân mình. Cậu bé còn là đại diện của toàn thể học sinh trường HA.
  • Màu đỏ: Màu đỏ là màu của sự yêu thương được để vào trong chính chiếc áo mà cậu bé đang mặc như muốn nói rằng tình yêu thương và sự tốt bụng là giá trị cốt lõi quan trọng nhất và là cơ sở để hình thành nên một công dân toàn cầu.
  • Màu cam, vàng, xanh lục: Ba màu này tạo nên con đường mà cậu bé đang chạy ngụ ý rằng ba phẩm chất: công bằng, tôn trọng và trách nhiệm là nền tảng vững chắc để giúp chúng ta đi đến được thành công.
  • Màu xanh dương: Là màu của chính trực và niềm tin, được đặt làm nền cho tác phẩm thể hiện rằng niềm tin vào bản thân và mọi thứ xung quanh cùng với sự chính trực sẽ là một bệ đỡ vững chắc cho con đường mà cậu đang đi.
  • Dải ruy băng tím: Trong mọi cuộc đua, dải ruy băng là tượng trưng cho đích đến, sự kết thúc của một đường đua. Nhưng không, thay vì chữ “FINISH”, dải ruy băng này có chữ “BEYOND” như muốn thể hiện rằng đây không phải đích đến hay kết thúc mà chính là mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu là tiến xa hơn, giúp ích cho xã hội, góp phần phát triển cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì đó chính là mục đích của mọi công dân toàn cầu. 
  • Chi tiết cái bóng: cái bóng tượng trưng cho những thiếu sót của chúng ta trong quá khứ. Mỗi bước đi là một trải nghiệm, một bài học. Mỗi bài học sẽ mài dũa chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Để ta ngày càng tiến gần tới mục tiêu, ánh sáng. Và bỏ lại cái bóng ở phía sau.
  • Khẩu hiệu: “When you overcome yourself, you already won” được chạy dọc đường đi của cậu bé như lời nhắc nhở, thôi thúc chúng ta hãy luôn vượt lên trên bản thân mình.

3. Kết luận:

Tác phẩm này hội tụ đầy đủ những giá trị cốt lõi của một học sinh HA, một công dân toàn cầu. Khắc hoạ rõ nét mục tiêu và những đức tính tốt đẹp qua màu sắc và sự vật. Hi vọng tác phẩm này sẽ truyền cảm hứng cho tất cả người xem để chúng ta có thể cùng nhau phát triển và vượt lên trên bản thân.


** Idea:

 • Concept:
   • I got the idea from athletics, which is a sport that that requires perseverance and endurance in practice.
   • Athletes always have the will to move forward, overcome themselves and beat their own achievements.
   • In a running competition, athletes must always speed up. There is no moment for them to rest or sleep on the victory until they reach the finish line.
 • Meaning:
  • The boy: It can be seen in the drawing that there is only a boy running, because this is not a race between students or the competition for achievement but it is simply a race against himself. He is also the representative of all HA students.
  • Red: Red- the color of love, which is also the color of the shirt that the boy is wearing is to say that love and kindness are the most important core values ​​and the basis for forming a Global citizen.
  • Orange, yellow, green: The three colors which create the path the boy is running imply that three qualities: fairness, respect and responsibility are a solid foundation to help us achieve success.
  • Blue: The color of integrity and belief, it sets the background for the drawing to show that integrity and belief in himself and everything around will be a solid foundation for the path he is going.
  • Purple ribbon: In every race, the ribbon symbolizes the destination, the end of a race. But no, instead of the word “FINISH”, this ribbon has the word “BEYOND” as if to show that this is not the destination or the end but our goal. The goal is to go further, help the society and contribute to the development of the community for a better life. That is the purpose of every global citizen. 
  • The shadow: the shadow represents our past deficiencies. Every step is an experience, a lesson. Each lesson will hone us to become a better version of ourselves so that we can get closer and closer to the goal and leave the shadow behind.
  • The slogan: “When you overcome yourself, you already won” is running along the boy’s path as a reminder, urging us to always go beyond our limitations.
 • Conclude:

This drawing fully conveys the core values ​​of an HA student, a global citizen. It clearly portrays goals and good qualities of a student through colors and things. Hopefully, this work will inspire all viewers so we can develop and break out limits.

 

Xem thêm thông tin Hanoi Academy : tại đây